EPOXY REPAIR, iki bileşenli kimyasal reaksiyon ile kürlenen, solvent içermeyen, tamir, ankraj ve montaj harcıdır.

• Beton ve taş duvarlarda
• Betona ve tüm metal ve çelik yapı elemanlarının yapıştırılmasında ve montajında
• Köprü ve viyadüklerin deprem sönümleyicilerinin ve korkuluklarının sabitlenmesinde
• Ankraj elemanlarının sabitlenmesinde
• Dilatasyon bantlarının yapıştırılmasında