PU INJECTION tek bileşenli, düşük viskoziteli, kapalı hücreye sahip nem ve su ile reaksiyona giren enjeksiyon reçinesidir. Beton yüzeylerdeki çatlaklardan sızan basınçlı ya da basınçsız suyu kesmek için kullanılan özel poliüretan esaslı enjeksiyon reçinesidir.

• Temeller
• İstinat duvarları
• Çatlak duvarları
• Garajların ve evlerin toprak altında kalan yüzeyleri
• Barajlar
• Temeller ve yeraltı geçitleri
• Atık su ve kanalizasyon sistemleri
• Depolar
• Dolgu tabakaları ve derzlerde