PU ACC CATALYST

Açıklama

PU 110, PU 120 ve PU 130 sistemlerinin kürlenme süresini hızlandıran bir katalizördür.

Ambalaj Şekli ve Renkleri

1 Kg Açılmamış orijinal ambalajında, +5°C ile +25°C arası sıcaklıktaki kuru ortamlarda minimum 12 ay saklanabilir. Açılan malzeme mümkün oldu¤unca en kısa sürede kullanılmalıdır.

Hızlı Menu